De werkkamer van …

Het blad schoolmanagement zet ieder nummer ook de werkkamer van een manager in het onderwijs in de spotlight. In het juni-nummer was dat de werkkamer van Ineke Donkervoort. (Zie bijlage)

Topsport en loopbaan

Op 28 juni hield de RSVU Okeanos een bijeenkomst van haar businessclub waar besproken werd wat topsporters kunnen betekenen voor bedrijven en instellingen, en wat topsport voor de loopbaan van een topsporter kan betekenen....lees verder

Nieuwjaar

Het jaar 2010 heeft een interessante sportkalender: Olympische Spelen, WK voetbal en WK Atletiek. Verder krijgt NOC*NSF een nieuwe top, en zal de uitdaging zijn gemeenten ook na de gemeenteraadsverkiezingen te bewegen tot concrete...lees verder

Bezuinigingen MBO

Vanwege de financiële crisis moet de overheid bezuinigingen. Er zijn heroverwegingswerkgroepen aan de slag om met voorstellen te komen voor 20% besparing in een branche. Voor de MBO-sector moeten de voorstellen 4 mrd...lees verder

Organiseren in de sport

In het juli nummer van Sport en Strategie heeft Ineke Donkervoort een column geschreven over organiseren in de sport.

Net als in de sport zelf moeten ook in de organisatiestructuren van de sport naar haar mening keuzes...lees verder

Afscheid Piter Jelles

Ineke Donkervoort was een jaar bestuursvoorzitter van OSG Piter Jelles. De rust keerde weer en de basis werd gelegd voor een gezonde toekomst.

De Leeuwarder Courant van 4 juli bracht een afscheidsinterview. Dat interview...lees verder

Talentontwikkeling

Onlangs verscheen de studie van Maarten van Bottenburg ‘Op weg naar goud’ naar het topsportklimaat in Nederland. De conclusie van de studie is dat het topsportklimaat in de periode 1998-2008 substantieel is verbeterd....lees verder