Aanscherpen marketing- of salesbeleid

Ook dit kan alleen slagen als consequent gewerkt wordt vanuit de gekozen missie/visie en positionering, en ook helder gemaakt wordt wat van medewerkers in de dienstverlening wordt verwacht. Medewerkers zijn immers van groot belang voor de kwaliteit van de dienstverlening, in de sectoren waarin ID management & advies actief is.

  • Administratieve dienstverlener (Dyade)
  • Arbodienst (RBB)
  • Sportbond (KNHS)

Voor een heldere analyse en een goed advies.

Neem dan contact op!