Algemeen CV

Personalia

Naam en titels

mevrouw drs. H.(Ineke) Donkervoort

Adres

It Merkelân 29, 9244CW Beetsterzwaag

Tel.

06-22602739

e-mail

ineke@idmanagementenadvies.nl


Opleiding

1972

Gymnasium B

1974

MO Economie

1980

Vrije Universiteit Amsterdam, Doctoraal Economie

1983

Leergang Beleidskunde I

1988

SIOO Utrecht, Leergang Sturing van Veranderingen in Organisaties

1993

IMD Lausanne, Mobilizing People

1996

IMD Lausanne, Differentiation through Service

1997

Cursus voor vrouwelijke Commissarissen, Diemen&Van Gestel

2000

SIOO Utrecht, Mastergraad Change Management: MCM

2001

Rijks Universiteit Groningen, Mastergraad Marketing Strategie: MMS

2006

Cursus voor Commissarissen en Bestuurders, Nijenrode/NCD 

2012/2013

2013/2014

2015

2015

2015

2016

2017

Leergang Strategisch Leiderschap, AOG

Practicum Leiderschap Avicenna

Masterclass Bestuur& Gouvernance, Tias

Masterclass Netwerkorganisaties, Tias

Digitale Marketing strategieën, Technonomy

Masterclass Boardroom Dynamics, Tias

Masterclass Organisatiecultuur, Vrije Universiteit, VASS


Diverse andere cursussen/trainingen op het gebied van governance bij het Nationaal Register, Nijenrode, NVTZ, Aedes, en VTW

Loopbaan

2006 – heden
Toezichthouder en adviseur op het gebied van governancevraagstukken en de inrichting van organisaties via ID Management & Advies BV

 • Lid Raad van Commissarissen Kasbank (beursgenoteerd (2006-2010)
 • Lid Raad van Commissarissen Woonborg, woningcorporatie (2008-2016)-voorzitter auditcommissie
 • Lid Raad van Toezicht Jeugdhulp Friesland, Leeuwarden  2010-2018 (lid en vanaf 2014 voorzitter auditcommissie)
 • Lid Raad van Commissarissen Lefier, woningcorporatie, Hoogezand (vanaf 2013- commissie maatschappelijk presteren-huurderscommissaris))
 • Lid Raad van Toezicht O2G2, Openbaar Onderwijs Groningen (vanaf 2015- voorzitter auditcommissie)
 • Voorzitter Raad van Toezicht RIBW Groep Overijssel, beschermd Wonen, Zwolle (vanaf 2015)
 • Lid Raad van Toezicht, Kabelnoord, glasvezel, Dokkum (vanaf 2015)
 • Lid Raad van Toezicht Swimfun, sportaccommodatie, Joure (vanaf 2016)
 • Lid Raad van Toezicht KNSB (vanaf 2016 voorzitter en lid auditcommissie)
 • Lid Raad van Commissarissen Wonen Noord West Friesland (vanaf 2018-voorzitter auditcommissie)

2004 – heden

 Adviseur en Interim-manager via ID management & advies BV

Belangrijkste opdrachten:

 • Begeleiding Dokterscoop, een zorggroep van Huisartsen in Joure eo naar een nieuwe structuur voor zakelijke activiteiten (2014)
 • Begeleiding Biljartbond, KNBB, naar een nieuwe structuur (2013 en 2015)
 • Begeleiding Sport Drenthe en Drenthe Olympisch Plan naar fusie (2012)
 • Nieuwe bestuurstructuur voor grootste sportvereniging van Nederland: LeChampion (2011)
 • Via Boer&Croon: Voorzitter College van Bestuur OSG Piter Jelles, grootste organisatie voor openbaar VO in Friesland: budget € 30 mln, 450 medewerkers: bestuurscrisis opgelost en nieuwe strategie ontwikkeld (2008-2009) 
 • Hoofd Breedtesport NOC*NSF; nieuwe strategie ontwikkeld (2008) 
 • Opzet van InnoSportNL; een samenwerkingsverband tussen TNO en NOC*NSF met als doel met bedrijven en kennisinstellingen technologische vernieuwingen voor top- en breedtesport te initiëren (2007-part-time). 
 • Begeleiden fusie NeCeDo en DoCoNed, de twee anti-dopinginstellingen in Nederland tot één organisatie (2006-part-time

2009 – 2015

Voorzitter College van Bestuur van het Drenthe College (ROC); budget € 65 mln., 800 medewerkers.

 • Strategische herorientatie en sanering gerealiseerd,
 • Financiële situatie verbeterd van solvabiliteit van 2% naar 40%
 • tegelijkertijd tevredenheid studenten en medewerkers verhoogd
 • Kwaliteit onderwijs verbeterd
 • Drenthe College gebracht in de top tien van ROC's volgens de Keuzegids MBO, beste ROC van Noord Nederland

2004 – 2008

Voorzitter Raad van Bestuur Dyade
Dyade levert administratie en advies aan vooral onderwijsinstellingen; omzet € 30 mln., 450 medewerkers, 7 locaties.

 • leiding gegeven aan strategische heroriëntatie, 
 • financieel resultaat sterk verbeterd (van verlies € 1,8 mln naar winst van € 0,8 mln)
 • organisatie geprofessionaliseerd
 • Iso-certificaat behaald 
 • post-fusieproblematiek (vijf organisaties) voor groot deel opgelost (ondermeer harmonisering arbeidsvoorwaarden)

1998 – 2004

Boer & Croon Executive Managers B.V., Amsterdam

 • Associé; onder meer volgende opdrachten
  • algemeen directeur KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond, nationale sportfederatie, 2003-2004)
   • financieel resultaat sterk verbeterd
   • postfusie problematiek voor groot deel opgelost
   • draagvlak gekregen voor nieuwe missie/visie en opzet nieuwe diensten
  • secretaris Stuurgroep Vermeend (2002-2003);
   • start vorming Dienst Werk en Inkomen in gemeente Amsterdam begeleid
  • directeur Agentschap SZW (2000-2002)
   • een nieuwe uitvoeringsorganisatie (Agentschap) gevormd voor de verstrekking van ESF-subsidies bij het Ministerie van SZW; door het afsplitsen van ESF-Nederland van Arbeidsvoorziening, en dit onderdeel te fuseren met een onderdeel van het Ministerie van SZW (150 fte’s)
   • missie/visie geformuleerd, draagvlak verkregen voor bijpassende resultaatgerichte structuur en cultuur
   • de organisatie ingericht, nieuwe opdrachten verworven
   • bedrijfsvoering op orde gebracht; vooral ook oplossen problematiek afrekenen ESF met Brussel
  • directeur Instituut Verpleegkunde, Hogeschool van Amsterdam (1999-2000)
   • leidinggegeven aan strategische heroriëntatie Instituut
   • start gemaakt met de realisering van een meer resultaat gerichte cultuur
   • relatie met grootste afnemer (Academisch Ziekenhuis) hersteld
  • projectmanager Hogeschool van Amsterdam (2000)
   • centraal bureau doorgelicht
  • directeur Academie voor Lichamelijke Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam (1998-1999)
   • vorm en inhoud gegeven aan een strategische heroriëntatie
   • start gemaakt met de realisering van een meer resultaat-
   • gerichte cultuur; bedrijfsmatige professionalisering
   • marktverkenning gedaan voor nieuwe opleidingen en studierichtingen; tweetal ook gestart
   • postfusieproblematiek opgelost
  • projectdirecteur oprichting Johan Cruyff University (1999-2000)
   • de opdracht voor de Hogeschool verworven en
   • alle noodzakelijke activiteiten rond de oprichting gerealiseerd

1997 – 1998

Arbo Management Groep, Utrecht (vervolg privatisering RBB; zie hierna)
Fusie van 3 arbodiensten: RBB, SE-Arbo en Philips ARBO-dienst; omzet € 50 mln , ruim 700 fte’s, circa 1.000 medewerkers, circa 70 vestigingen

 • Directievoorzitter
  • leidinggegeven aan de eerste fase van integratie van de drie diensten
  • nieuwe CAO en pensioenvoorziening gerealiseerd
  • accountrelatie met belangrijke klanten onderhouden
  • kwaliteitsbeleid opgezet, ISO-certificaat behaald
  • automatisering vernieuwd

1993 – 1996

Bedrijfsgezondheidsdienst RBB, landelijke arbodienst, omzet ƒ 60 mln, 360 fte’s (circa 500 medewerkers), circa 40 vestigingen

 • Directeur
  • privatisering en reorganisatie vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken gerealiseerd
  • noodzakelijke cultuuromslag bewerkstelligd: van productgericht naar marktgericht
  • eigen CAO gerealiseerd
  • kwaliteitsbeleid opgezet, ISO-certificaat behaald
  • automatiseringssysteem vernieuwd
  • verlies van ƒ 7 miljoen in 1993 omgezet in een winst van ruim ƒ 2 miljoen in 1996
 • Statutair Directeur NV RBB per 1 juli 1996

1984 – 1993

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag

 • Directeur directie Communicatie, Documentatie en Bibliotheek
  • beleid voor corporate communicatie en relatiebeheer geïnitieerd
  • voorlichting en communicatie bij crises
  • woordvoering voor Minister en Hoofd Binnenlandse Veiligheidsdienst 
 • Senior projectleider departementale projectenpool
 • Medewerker bureau Secretaris-Generaal; adviseur ambtelijke en politieke top
1982 – 1984

Ministerie van Financiën, ’s-Gravenhage

 • Beleidsmedewerker afdeling Nationale Monetaire Zaken, directie Binnenlands Geldwezen
1980 – 1982

Ministerie van CRM, ’s-Gravenhage

 • Beleidsmedewerker financieringsaangelegenheden in de sport, Directie Sportzaken
1978 – 1979

Vrije Universiteit, Amsterdam

 • Student-assistent
1972 – 1974

Kas-Associatie, Amsterdam

 • Medewerker financieel-economisch bureau

Nevenfuncties en -activiteiten

1974 – 1980 actief als topsporter
1980 – 1982 actief als coach
1980 – 1989 diverse bestuursfuncties in de sport, waaronder bestuurslid Nederlandse Sportfederatie
1993 – 1998 bestuurslid NOC*NSF
1999 – 2005 bestuurslid Stichting Topsport Amsterdam
2003 – 2007 Coach junioren roeiers, nationaal niveau
2013 -- 2015

Lid bestuurlijke Beraadgroep Techniekpact Noord (vanuit hoofdfunctie)

2013 – 2015 Lid Taskforce Noordelijke Innovatie Agenda (vanuit hoofdfunctie)
2015 – heden Voorzitter PE Commissie, VTW
2016 – heden Lid Klachtencommissie Goed bestuur MBO
2017 -  heden Lid commissie van Beroep MBO-HBO

Heeft uw organisatie een heldere analyse en nieuwe energie nodig?

Neem dan contact op!