Curriculum Vitae

Personalia

Naam en titels

mevrouw drs. H.(Ineke) Donkervoort

Adres

It Merkelân 29, 9244CW Beetsterzwaag

Tel

06-22602739

e-mail

h.donkervoort@planet.nl

 

Toezichthoudende ervaring en nevenactiviteiten

2021-2023

Voorzitter Raad van Toezicht en lid remuneratie & governancecommissie, Openbaar Onderwijs Groningen,

2021-2023

Onafhankelijk voorzitter regiegroep uitvoering Sportakkoord gemeente Assen,

2018-2024

Lid Raad van Commissarissen en voorzitter auditcommissie Wonen NoordWest Friesland,

2016-2020

Lid Raad van Toezicht KNSB, Utrecht

2016-2023

Lid Raad van Commissarissen, Sportbedrijf De Fryske Marren (overheids BV), Joure

2015-2023

Lid Raad van Commissarissen Kabelnoord, overheids-NV, aanleg glasvezel (Noord)-Friesland)

2015-2021

Vicevoorzitter en voorzitter auditcommissie Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Groningen, herbenoemd voor tweede termijn 2019

2015-2023

Voorzitter Raad van Toezicht RIBW GO, lid remuneratiecommissie, beschermd wonen in Overijssel

2013-2021

lid Raad van Commissarissen Lefier, woningcorporatie, Hoogezand, (huurderscommissaris) Vicevoorzitter, voorzitter remuneratiecommissie en voorzitter commissie maatschappelijk presteren,

2015-2018

Voorzitter Commissie Permanente Educatie, Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

2010-2018

Lid Raad van Toezicht Jeugdhulp Friesland, Leeuwarden, (voorzitter en lid auditcommissie)

2010-2015

Lid Comité van Toezicht op subsidieprogramma’s OP EFRO en “Pieken in de Delta” voor Noord Nederland. Lid programmaraad SNN (vanuit hoofdfunctie)

2008-2016

Lid van de Raad van Commissarissen Woonborg, woningcorporatie, Vries (voorzitter auditcommissie)

2006-2010

Lid Raad van Commissarissen Kas Bank (beursgenoteerd), op voordracht OR

 

Ik maak verder op voordracht van de MBO-raad deel uit van de commissie van beroep onderwijsgeschillen

 

Loopbaan

2004-heden

Zelfstandig Adviseur en Interim-manager via ID Management & Advies BV (deels naast hoofdfunctie)

2009-2015

Voorzitter College van Bestuur van het Drenthe College (ROC)

2008-2009

Interim-Voorzitter College van Bestuur OSG Piter Jelles, openbaar VO Leeuwarden

2004 - 2008

Voorzitter Raad van Bestuur Dyade, administratieve dienstverlener, Nieuwegein

1998 – 2004

Boer & Croon Executive Managers B.V., Amsterdam, Associé

1997 – 1998

Voorzitter raad van bestuur Arbo Management Groep, Utrecht (vervolg privatisering RBB)

1993 – 1996

Directeur Bedrijfsgezondheidsdienst RBB, landelijke arbodienst, den Haag

1984 – 1993

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag

  • Directeur directie Communicatie, Documentatie en Bibliotheek
  • Senior projectleider departementale projectenpool
  • Medewerker bureau Secretaris-Generaal; adviseur ambtelijke en politieke top
1982 – 1984

Ministerie van Financiën, ’s-Gravenhage

  • Beleidsmedewerker afdeling Nationale Monetaire Zaken, directie Binnenlands Geldwezen
1980 – 1982

Ministerie van CRM, ’s-Gravenhage

  • Beleidsmedewerker financieringsaangelegenheden in de sport, directie Sportzaken
1978 – 1979

Casimir College, Amstelveen

  • Leraar economie
1978 – 1979

Vrije Universiteit, Amsterdam

  • Student-assistent
1972 – 1974

Kas-Associatie, Amsterdam

  • Medewerker financieel-economisch bureau

 

Opleidingen

2022

Masterclass Paradoxaal Leiderschap, AOG, Groningen

2019

Masterclass Governance, Vrije Universiteit

2017

Masterclass Organisatiecultuur, Vrije Universiteit

2016

Opleiding voorzitter Raad van Toezicht in de zorg, NVTZ

2015

Masterclass Bestuur en Governance, Tias

2015

Masterclass, Netwerkorganisaties, Tias

2015

Digitale marketingstrategieën, Techonomy

2013/2014

Practicum Leiderschap, Avicenna

2012/2013

Leergang Strategisch Leiderschap, AOG Groningen

2001

Mastergraad Marketing Strategie: MMS, AOG Groningen

2000

Mastergraad Change Management: MCM, SIOO Utrecht,

1996

Cursus voor vrouwelijke Commissarissen, Diemen & Van Gestel

1997

Differentiation through Service, IMD Lausanne,

1993

Mobilizing People, IMD Lausanne

1988

Leergang Sturing van Veranderingen in Organisaties, SIOO Utrecht,

1983

Leergang Beleidskunde, SIOO, Utrecht

1980

Doctoraal Economie, Vrije Universiteit Amsterdam,

1974

MO Economie

1972

Gymnasium B

 

Diverse andere cursussen/trainingen op het gebied van governance, rol van auditcommissies en boardroom dynamics bij o.a. het Nationaal Register, Nijenrode, NVTZ, Aedes, en VTW.

 

Buiten-promovendus Universiteit Utrecht, onderzoek naar een passende aansturing hybride organisaties in het veld sport en bewegen.

 

Voor een heldere analyse en een goed advies.

Neem dan contact op!