Een HRM-beleid voor topsport.

Topsporters zijn mensen die grenzen willen opzoeken. Dat geldt ook voor de begeleidende staf. In die gedrevenheid blijken de gevoelens van topsporters niet de aandacht te krijgen die nodig is. Mede daardoor blijken er...lees verder

De sportagenda NOC*NSF 2032.

In mei 2022 is de algemene ledenvergadering van NOC*NSF akkoord gegaan met de sportagenda 2032. Daarin staan de doelen van de georganiseerde sport voor de komende tien jaar. Bij de tot standkoming...lees verder

Code goed sportbestuur?

In mei 2021 heeft de algemene ledenvergadering van NOC*NSF ingestemd met een nieuwe code goed sportbestuur. Die nieuwe code is de vervanger van de code uit 2005. De uitdaging ligt nu in het invoeren...lees verder

Na Corona

Ineke Donkervoort heeft haar Column in Sport&Strategie gebruikt om te reflecteren op wat er in sport kan en mag zolang er geen vaccin is. Gelukkig lijkt het virus in de zomer inderdaad wat "onder te duiken". Als we experts mogen...lees verder