De paradox van topsportbeleid

Topsport vraagt enorme gedrevenheid, focus en grenzen opzoeken. Bij het opzoeken van grenzen is er het risico er overheen te gaan. Inmiddels heeft dat aandacht en hebben sportbonden vertrouwenspersonen en een integriteitsmanager. De gevolgen van grensoverschrijdende incidenten lijkt de minister van VWS verleid te hebben om NOC*NSF te vragen minder nadruk te leggen op de toptien positie en prestaties in de internationale topsport, maar ook nationale wedstrijdsport en de prestaties daarin meer aandacht te geven. Daarmee ontstaat wel een paradox. In bijgaande column in Sport & Strategie mijn gedachten erbij.