Curriculum Vitae

Het leven van Ineke Donkervoort kent twee sporen. Enerzijds het leiden van veranderingstrajecten in organisaties en het adviseren van organisaties daarover, anderzijds haar activiteiten in de sport. Uiteraard beinvloeden die sporen elkaar zoals deze website ook laat zien. U treft twee cv's aan op deze site: een algemeen en een sportcv.

Voor een heldere analyse en een goed advies.

Neem dan contact op!