De toegevoegde waarde van publieke managers

De toegevoegde waarde van publieke managers In februari 2008 kwam de Commissie Dijsselbloem met haar rapport over de onderwijsvernieuwing. In dezelfde maand moest de staatssecretaris van Financiën meldden dat ruim 700.000 Nederlanders hun belastingopgave opnieuw moesten indienen, omdat er iets mis was met het automatiseringssysteem. Zowel in het rapport van de Commissie Dijsselbloem als in het geval van de 'verdwenen' belastingopgaven werd de waarschuwende vinger opgeheven naar het publieksmanagement, naast het feit dat de politiek de neiging heeft publieke organisaties te over vragen. Publieke managers zouden geen toegevoegde waarde hebben; ze veroorzaken vertraging en bureaucratie. Ze staan op te grote afstand van de werkvloer, en zijn alleen uit op eigen belang door fusies en schaalvergroting. Het zou beter zijn de rol van managers drastisch terug te dringen en de "macht" aan de werkvloer terug te geven.

In de NRC van zaterdag 22 maart 2008 neemt Mirko Noordegraaf, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Utrecht afstand van dit 'manager bashing', zoals hij het noemt. Naar zijn mening leeft er een aantal misvattingen rond publieke managers:

  • Publieke managers veroorzaken bewust problemen
  • Professionals zijn per definitie goed bedoelend en effectief
  • Uitvoerenden hebben alleen last van moderne zakelijke management methoden

Die drie stellingen weerlegt hij in het artikel.

Heeft uw organisatie een heldere analyse en nieuwe energie nodig?

Neem dan contact op!