Diensten

Wat kan ik voor u doen?

Hiernaast vindt u een overzicht van verandertrajecten waaraan ik heb meegewerkt, gerangschikt naar type opdracht. Ik heb deze opdrachten gedaan in vaste dienst bij opdrachtgevers, als associé bij Boer & Croon Executive Interim Managers, als zelfstandig adviseur of interim-manager via ID management & advies. De laatste 15 jaar ben ik voorzitter of lid van de raad van commissarissen of raad van toezicht geweest van organisaties in sport, onderwijs, zorg, overheid en bankwezen. Al deze ervaring gebruik ik nu bij het adviseren over governance vraagstukken en de begeleiding van zelfevaluaties.

Diensten

Governance advies

Met het ontwikkelen van een strategie ontstaat ook de vraag of de governance van de organisatie is afgestemd op de strategie en ontwikkelingen in de omgeving. Daarbij is aan de orde welk governancemodel gekozen wordt: raad van commissarissen, bestuursmodel of de one-tier-board. Naast de keuze voor een (structuur) model blijkt ook de werking in de praktijk: de dynamiek binnen de raad en tussen bestuur of raad met directeur of directeur-bestuurder van belang. Bij de advisering maakt Ineke Donkervoort gebruik van de kennis die zij verzameld heeft als buitenpromovendus bij de Universiteit Utrecht waarbij zij onderzoek doet naar optimale aansturing door de top van hybride organisaties in het veld sport en bewegen (verwachte promotiedatum 2024).

Voorbeelden zijn:

  • LeChampion
  • Programma Drenthe Beweegt
  • Oprichting stichting Sportstad Assen

Begeleiding zelfevaluatie

Vanuit de ruime en brede ervaring als bestuurder en toezichthouder ondersteun ik het bestuur of de raad van commissarissen of de raad van toezicht bij de zelfevaluatie; zowel de werking van het model als de dynamiek.

Voorbeelden:

  • Openbaar Onderwijs Groningen
  • Sportstad Assen

Voor een heldere analyse en een goed advies.

Neem dan contact op!