Ineke Donkervoort

Opleiding

Ik heb macro-economie gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, maar heb me in mijn loopbaan ontwikkeld tot bedrijfskundige met als specialisatie het aansturen van verandertrajecten bij organisaties op het schellak van publiek en privaat. Na mijn afstuderen ben ik blijven leren. Ik heb nog twee Mastergraden gehaald: de Mastergraad Changemanagement (MCM) bij het SIOO in Utrecht en Marketing Strategie (MMS) bij de AOG in Groningen. Verder heb ik diverse cursussen gevolgd bij IMD in Lausanne, Nijenrode in Breukelen, Avicenna in Deventer, Tias in Tilburg (zie verder cv)

Werk

Ik heb ervaring opgedaan in zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg, onderwijs, overheid en sport. Sectoren waarin medewerkers in belangrijke mate bepalend zijn voor de kwaliteit van de dienstverlening. Via projectmanagement ben ik in genoemde sectoren doorgegroeid naar eindverantwoordelijke directiefuncties in middelgrote organisaties (tot 1000 medewerkers). Daarbij heb ik nadrukkelijk stafafdelingen als Financien, HRM, Marketing en Sales, Communicatie, ICT en vastgoed aangestuurd.

De opdrachten die ik heb gedaan lagen vooral op de terreinen van strategische herorientatie met bijbehorende sanering en structuurverandering, vergroten resultaatgerichtheid, vergroten klantgericht, het opzetten van nieuwe organisaties, fusietrajecten en het oplossen van postfusieproblematiek.

Ik heb verder veel ervaring als toezichthouder. Ik was onder meer Bestuurslid van Topsport Amsterdam, NSF, NOC*NSF, en de KNRB. Ik was voorzitter en lid van raden van toezicht/commissarissen in de sectoren zorg, onderwijs, woningcorporaties en bankwezen, (zie verder cv algemeen).

Aanpak

Volgens mijn opdrachtgevers ben ik staat in heel korte tijd een heldere analyse te maken van de situatie van een organisatie. Daarbij leg ik de vinger op de zere plek(ken), doe concrete voorstellen voor verbetering en geef daarbij een heldere en realistische schatting van de tijd die het gaat kosten om het doel te bereiken. Als interim manager realiseer ik het afgegeven advies of het opgestelde plan van aanpak conform de afgegeven planning.

Ik kan ook ondersteunen bij specialistische onderdelen van een veranderingstraject, zoals het leiden van een werkconferentie, het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan, het opstellen en realiseren van een kwaliteitsbeleid en het doen van voorstellen voor een nieuwe structuur. Ook in deze trajecten vindt u in mij een gedreven, energieke en betrokken professional.

Persoonlijk

Als persoon ben ik open, nuchter en daadkrachtig. Ik blijk in staat om mensen individueel en als groep te motiveren en te inspireren. Ik zoek naar draagvlak, betrek medewerkers en bewaak de aansluiting tussen top-en werkvloer. Daarbij hecht ik aan een goed contact met Ondernemingsraad, Raad van Commissarissen of Raad vanToezicht. Het zoeken naar draagvlak wordt uiteraard beperkt door de termijn waarin besluiten genomen moeten zijn.

Als ex-topsporter zit het bereiken van resultaat onder moeilijke en stressvolle situaties mij in de genen. ik probeer het beste in mensen naar boven te halen, en mensen uit te dagen zich te verbeteren. Als een organisatie moet saneren wijs ik medewerkers ook op de kansen die dat biedt. Mijn uitdaging is zoveel mogelijk mensen in een organisatie op hun "sterkste been" te laten meedoen. Dat is goed voor iedere medewerker en organisatie.

Als u een lastig probleem heeft en op zoek bent naar een energieke ervaren interimmanager of een adviseur die staat voor resultaat kijk dan eens wat ID management & advies voor u zou kunnen betekenen!

Voor een heldere analyse en een goed advies.

Neem dan contact op!