Nieuwe organisaties starten

Bij het starten van een nieuwe organisatie moeten er op alle organisatieaspecten besluiten worden genomen en zaken geregeld. Daarnaast vragen juridische en fiscale zaken vaak meer aandacht dan "normaal". De praktijk leert verder dat bij de opstart opdrachtgevers ook nog veel besluiten moeten nemen over issues waar eerder niet aan is gedacht. Om dat alles in goede banen te leiden en te zorgen dat de deadline voor een start wordt gehaald is een goed draaiboek en een strakke planning noodzakelijk. ID management & advies heeft daar ervaring mee. Deadlines zijn altijd gehaald.

  • Onderdeel van een ministerie (Agentschap SZW)
  • Samenwerkingsverband tussen kennisinstelling en koepel (InnoSportNL)
  • Nieuw instituut voor een Hogeschool (Johan Cruyff University)
  • Dopingautoriteit

Voor een heldere analyse en een goed advies.

Neem dan contact op!