De huurdercommmissaris

Sinds 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. Een van de wijzigingen was het voordrachtrecht van huurders voor een of meerdere leden van de Raad van Commissarissen. In bijgaand artikel uit Aedesmagazine belichten drie huurderscommissarissen, waaronder Ineke Donkervoort, wat er veranderd is.