De waarde van topsport

VWS investeert € 10 mln extra in topsport. In zijn Kamerbrief van februari 2018 geeft Minister Bruins aan waaraan hij dat geld wil besteden. De vraag kan gesteld worden welke doelen moeten met dat geld worden bereikt? In haar column in Strategie&Sport maakt Ineke Donkervoort duidelijk dat gevoelsmatig de € 60 mln die VWS in totaal uitgeeft aan topsport wel goed besteed lijkt, maar dat nader onderzoek naar de effecten van de gesubsidieerde activiteiten voor een duurzaam lange termijn topsportbeleid wel verstandig is. De column treft u bijgaand aan.