Diversiteit vraagt nieuwsgierige mensen!

Diversiteit is een onderwerp dat regelmatig in de publiciteit opduikt. Voorbeelden: de vraag of er een quotum vastgesteld moet worden voor vrouwen in hogere (bestuur) functies en commissariaten, en of LHTB'ers op gelijke behandeling mogen rekenen. Ook binnen de sport is diversiteit een regelmatig terugkerend item. In januari hebben 26 van de 77 leden van NOC*NSF het Charter Diversiteit getekend. In mijn column voor Sport & strategie geef ik aan dat diversiteit alleen gerealiseerd zal worden in een cultuur van nieuwsgierigheid waarin gezocht wordt naar de kansen van verschillen. Quota of charters helpen niet. Vraag is dus meer hoe bevorder je in organisaties en verenigingen nieuwsgierigheid naar mensen die anders zijn en ben je bereid daar tijd aan te besteden. De column is als bijlage bijgevoegd.