Geachte minister Bruins

Het nieuwe kabinet heeft de kerstdagen kunnen gebruiken om de eerste indrukken te verwerken en onder de kerstboom eens na te denken over wat er eind 2019 op het conto geschreven moet worden. De minister van sport, Bruno Bruins, zit in de luxe positie dat hij geld heeft om te verdelen. De vraag voor hem is welke inzet van middelenhet grootste rendement gaat opleveren voor wat het kabinet voor ogen heeft. In dat verband pleit Tweede Kamerlid Rudger Heerema  voor het opstellen van een zero base begroting voor sport gepleit om traditie in de verdeling te doorbreken. Punt van aandacht daarbij is dat zero base budgetins alleen gaat helpen als doelen klip en klaar zijn. Dat was in ieder geval in het regeerakkoord niet zo. Wellicht dat het licht van Kerstmis de minister klaarheid heeft gebracht. In het blad Sport en Strategie heeft Ineke Donkervoort de nieuwe minister wat aandachtspunten ter overweging gegeven. De column treft u rechts boven aan.