Hoe krijgen we ouderen actief?

Uit de Toekomstverkenning volksgezondheid uit 2014 blijkt dat we in NL steeds ouder worden. Dat ouder worden gaat nu nog gepaard met overgewicht en inactiviteit. Juist die twee zorgen voor een groot deel van de stijging van de kosten van de gezondheidszorg. Sport, bewegen, maar ook welzijn vallen onder het ministerie van VWS. Het departement heeft ook de contacten met zorgverzekeraars. In 2017, met de vorming van en nieuw kabinet is een beleid om meer ouderen actief te krijgen en te houden van eminent belang. een bouwsteen is de Toekomstverkenning Sport die SCP en RIVM voor VWS ontwikkelen. In haar column in Sport&Strategie neemt Ineke Donkervoort al een voorschot.