Inzicht in onderwijs organisaties moet ook horen tot kennisdomein leerkrachten

Op 26 mei 2016 publiceerde de OESO een review op het Nederlandse Onderwijsbestel. Nederland doet het goed. Is koploper in Europa, ligt nog achter bij landen als China en Japan. Op verhouding resultaat en investering in onderwijs scoort Nederland heel goed. Ons land zou echter gezien zijn ambitie om mee te tellen in de wereld, te innoveren en excelleren wel een aantal verbeteringen moeten aanbrengen, volgens de OESO. Omdat de kwaliteit van onderwijs vooral bepaald wordt door de kwaliteit van de leerkracht zijn aanbevelingen als verhogen aanzien van het beroep, meerdere carrièrelijnen met logische beloningsverschillen en blijvende professionalisering van groot belang. Bij de professionalisering benadrukt het rapport voor leerkrachten vooral professionalisering in het vak en samenwerking met peers, en voor management, bestuur en toezicht bijscholen in verantwoordelijkheden en bevorderen van een lerende schoolorganisatie. dat laatste kan uiteraard ook niet zonder samenwerking. Naast gevoel van management, bestuur en toezicht voor de noden en positie van de leerkracht, zal samenwerking alleen slagen als leerkrachten inzicht krijgen in schoolorganisatie. Dat punt wordt ook in dit rapport overgeslagen. Naar mijn mening een omissie. "it takes two to tango". Zie verder korte samenvatting van het rapport.