Management onder druk?

Management staat onder druk. Vaak komt de vraag op of organisaties niet beter af zijn zonder managers. Anderzijds lijkt zelfsturing niet in alle situaties een oplossing. In crisis blijken heldere kaders nodig, ook zijn er eisen aan competenties van medewerkers en de cultuur van een organisatie afdeling of team. In bijgaande column in Sport&Strategie gaat Ineke Donkervoort in op managen in de sport en het belang van het afstemmen van context, volgers en managers. De column treft u bijgaand aan.