Sportontwikkeling vraagt kennisontwikkeling

Sport biedt velen plezier en draagt bij aan een goede gezondheid. Sport wordt echter ook steeds meer ingezet als instrument om doelen te bereiken. Door overheden vanwege het positieve effect op gezondheid, maar ook vanwege het positieve effect op de persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke betrokkenheid van mensen. Bedrijven gebruiken sport in marketing en positionering. Sportbestuurders moeten keuzen maken waarin ze meedoen en wat dat dan betekent voor hun sportorganisatie. Bijvoorbeeld: omgaan met verschillende stakeholders; elk met eigen normen en waarden, grotere nadruk op resultaat en deel uit gaan maken van netwerkorganisaties. Dat laatste is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ook volgens de wetenschap is het een van de moeilijkste vormen van organiseren. In haar Column in Sport&Strategie pleit Ineke voor binnen halen van state of the art kennis in de sport. de column treft u als bijlage aan.