Van Sportakkoord naar Beweegakkoord

Corona heeft binnen het kabinet het draagvlak voor het belang van sport en bewegen vergroot zoals mag blijken uit de brief die demissionair minister Van Ark getekend door zeven bewindspersonen van vijf departementen naar de Kamer heeft gestuurd. De brief geeft aan dat om het doel dat 75% van de in 2040 aan de beweegnorm een trendbreuk nodig is. Er is veel geld nodig, maar de hoogte laat het demissionaire kabinet over aan het nieuwe kabinet. De trendbreuk zit niet in de uitvoering. de brief gaat ervan uit dat toekomstige kabinetten zullen willen blijven sturen via bestuursakkoorden. Daarbij wordt niet ingegaan op de uitdagingen waar organisaties op lokaal niveau mee worden geconfronteerd. Ineke Donkervoort gaat er in bijgaande column op in. Zij adviseert vooral de kracht van een uitdagend doel te gebruiken. De column treft u bijgaand aan.