Sport en bewegen scheiden?

Sport en bewegen worden vaak in een adem genoemd, maar regelmatig wordt ook accent gelegd op de verschillende werelden die zij, zeker in het verleden, belichaamden.

Samen of apart is weer actueel door beleidsnota's van...lees verder

Onderwijs en sport

Nederland wil meer profiteren van de positieve waarden van sport, en daarbij sport ook een belangrijker plaats geven in de maatschappij. Na activiteiten van de LOOT-scholen die sporttalenten de mogelijkheid bieden om school...lees verder

Ja, maar …

Voor veel Nederlanders is het moeilijk om helemaal voor een doel te gaan. Polderen zit ons in het bloed. Heldere doelen stellen, kiezen en risico's nemen zijn voorwaarden voor presteren. Dat geldt niet alleen in de sport, maar voor alle...lees verder

Bezuinigingen

De kabinetsformatie gaat weer opnieuw beginnen. De Nederlandse economie vertoont tekenen van herstel, maar is anderzijds ook in afwachting van de besluitvorming over de 18 mrd bezuinigingen. Vooruitlopend daarop blijkt uit...lees verder

De werkkamer van …

Het blad schoolmanagement zet ieder nummer ook de werkkamer van een manager in het onderwijs in de spotlight. In het juni-nummer was dat de werkkamer van Ineke Donkervoort. (Zie bijlage)

Topsport en loopbaan

Op 28 juni hield de RSVU Okeanos een bijeenkomst van haar businessclub waar besproken werd wat topsporters kunnen betekenen voor bedrijven en instellingen, en wat topsport voor de loopbaan van een topsporter kan betekenen....lees verder