Opzetten kwaliteitstrajecten

ISO certificering moet geen doel op zich zijn, maar kan een heel goed middel zijn om veranderingen in organisaties te implementeren en te borgen. Voorwaarde is dan wel dat het kwaliteitsbeleid ook op strategisch niveau zijn inbedding heeft en een duidelijke plaats heeft in de Planning & Control cyclus van de organisatie. Voorbeelden waar dat is gerealiseerd:

  • Arbodiensten RBB, AMG
  • Agenstchap SZW
  • Dyade
  • ROC Drenthe College

Voor een heldere analyse en een goed advies.

Neem dan contact op!