Over mij

Al meer dan 30 jaar heb ik ervaring als interim manager en consultant met het aansturen en begeleiden van complexe veranderingsprocessen, meestal in organisaties op scheivlak van publiek en privaat, vaak ook in een eindverantwoordelijke functie. Daarnaast was ik actief als topsporter en heb ik een ruime ervaring als bestuurder en coach in sport (zie verder onder cv sport).

De ervaringen die ik daarbij heb opgedaan gebruik ik bij het leiding geven aan veranderingen in organisaties en in mijn adviestrajecten. Mijn belangstelling ligt vooral in het verbeteren van het functioneren van organisaties die te maken hebben met invloeden van zowel de publieke, de private als de derde sector.  Dus: verzelfstandigde onderdelen van de overheid, (private) organisaties die aanzienlijke middelen ontvangen van de overheid, verenigingen of stichtingen die middelen van private bedrijven ontvangen, of zelf een private activiteiten ontwikkelen. Belangrijke vraagstukken die daarbij aan de orde zijn: de cultuur, de inrichting van de governace, de structuur en verbindend leiderschap. Uitgebreidere informatie over mij vindt u in mijn CV:

Heeft uw organisatie een heldere analyse en nieuwe energie nodig?

Neem dan contact op!