Over mij

Ik heb inmiddels meer dan 30 jaar ervaring als adviseur, bestuurder en commissaris in de sectoren sport, onderwijs, gezondheidszorg, overheid en zakelijke dienstverlening. Ik heb complexe veranderingsprocessen aangestuurd in organisaties op scheivlak van publiek en privaat. Daarnaast was ik actief als topsporter en heb ik een ruime ervaring als bestuurder en coach in sport (zie verder onder cv sport).

Naast mijn ervaring in de praktijk doe ik als buitenpromovendus van het departement voor bestuurs-en organisatiewetenschap onderzoek naar de aansturing van hybride organisaties in het veld sport en bewegen.

Mijn eigen ervaring en mijn wetenschappelijk onderzoek zet ik nu vooral in bij het adviseren over governance vraagstukken bij organisaties die werken op het scheivlak van publiek, privaat en non-profit. Voorbeelden zijn: verzelfstandigde onderdelen van de overheid, (private)organisaties van wie een aanzienlijk deel van de inkomsten afkomstig is van de overheid, verenigingen of stichtingen die middelen van private bedrijven ontvangen, of zelf private activiteiten ontwikkelen. Belangrijke vraagstukken die daarbij aan de orde zijn: de inrichting van de governance, de cultuur, communicatie en verbindend leiderschap. Uitgebreidere informatie vindt u in mijn CV’s.

Voor een heldere analyse en een goed advies.

Neem dan contact op!