Performance management

Veel organisaties kunnen efficienter werken als er meer aandacht wordt besteed aan kwaliteitsmanagement; het voorkomen van fouten betekent doorgaans een aanzienlijke capaciteitsbesparing. Verder is benchmarking een manier om bij medewerkers draagvlak te verkrijgen voor verbetering van processen; zeker als zij ook zelf bij het benchmarken betrokken zijn.

  • Arbo-dienst (AMG)
  • Administratieve dienstverlener (Dyade)
  • Doorlichting Centraal bureau van een Hogeschool (HvA)
  • ROC Drenthe College

Voor een heldere analyse en een goed advies.

Neem dan contact op!