Postfusie-begeleiding

Fusies betekenen doorgaans dat op alle aspecten van de organisatie besluiten moeten worden genomen. Dat kost, evenals het verwerven van draagvlak voor de fusie, doorgaans meer tijd dan gedacht. Verder vragen fiscale en juridische aspecten meer capaciteit dan in normale omstandigheden. Een goed draaiboek, een strakke planning en een resultaatgerichte sturing zijn noodzakelijk om deadlines niet te overschrijden. Vaak blijken er na een fusie echter toch ook nog zaken niet opgelost. Zoals bijvoorbeeld: te naam stelling contracten, harmonisering arbeidsvoorwaarden, pensioenregelingen en koppeling van systemen. Om onnodige onrust te voorkomen is het belangrijk dat die zaken na de fusie snel opgepakt worden en voorzien van een duidelijke planning.
ID management & advies heeft een ruime ervaring met fusies en het oplossen van postfusie-problematiek. Samenvoegen van twee afdelingen van een ministerie (BZK: directie voorlichting en afdeling bibliotheek


  • fusie van drie arbodiensten (AMG, Philips Arbodienst en SE-Arbo)
  • oplossen postfusie-problematiek: administratieve dienstverlener (Dyade) en sportbond KNHS
  • fusie van twee doping-institituten (Necedo en DoCoNed) tot de nieuwe Dopingautoriteit
  • Scholenfederatie voor VO Piter Jelles

Voor een heldere analyse en een goed advies.

Neem dan contact op!