Strategische herorientatie

Als een organisatie stroef loopt, vraagt dat vaak om een strategische herorientatie. Een dergelijk traject begint met het opstellen van een sterkte/zwakte analyse met een vertegenwoordiging van de organisatie. Vervolgens wordt eeen nieuwe missie/visie geformuleerd en de positionereing aangescherpt. Doorgaans in één of meerdere werkconferenties. Vervolgens kan het implementeren beginnen, waarbij aandacht voor een consequente doorwerking in alle aspecten van de organisatie erg belangrijk is. Voorbeelden van dergelijke trajecten:

  • Administratieve dienstverlener (Dyade)
  • Arbodienst RBB
  • Directie Communicatie van een Ministerie

Voor een heldere analyse en een goed advies.

Neem dan contact op!