Topsport: een kwestie van investeren en kiezen

Nederland heeft de ambitie om met topsport bij de Olympische Spelen bij de eerste tien landen van de wereld te horen. In Sydney is dat gelukt. In Athene helaas niet. In Turijn weer wel. Om zicht te houden op het realiseren van de doelstelling in 2008 in Peking zal een strak beleid uitgezet moeten worden. VWS heeft in september 2005 de sportnota 'Tijd voor Sport' uitgebracht. In die nota geeft de rijksoverheid voor het eerst aan het streven van de sportsector om bij de top-10 landen in de internationale wereld te horen te ondersteunen! De sportsector zelf heeft om de ambitie te realiseren een agenda en een realisatieplan 2005-2008 geaccordeerd. Op 7 juni heeft VWS de nota 'Samen voor Sport' uitgebracht, waarin de beleidsvoornemens uit 'Tijd voor Sport' zijn uitgewerkt.

Om inspiratie op te doen bij het opstellen van de nota heeft VWS van 8-15 november 2004 een reis naar de VS georganiseerd. Voor de uitwerking van de nota is een zelfde soort reis georganiseerd naar Australië; van 7-19 maart 2006. Australië, een land met 20 miljoen inwoners, is in inwonertal niet veel groter dan Nederland, maar behoorde zowel bij de Olympische Spelen in 2000 als 2004 tot de eerste vier sportlanden van de wereld. Verder zijn zowel bij het opstellen van de nota als bij de uitwerking ervan discussiebijeenkomsten gehouden met diverse vertegenwoordigers uit het veld. Doorgaans overigens meer op persoonlijke titel dan als vertegenwoordiger van een organisatie. Deze notitie belicht nog eens de opvattingen van de opstellers over hetgeen er nodig is voor een succesvol topsportbeleid in Nederland. Op die basis worden de plannen van VWS getoetst. Tevens wordt ingegaan op de ervaringen die in de VS en Australië zijn opgedaan.

De conclusie
Met de nota's 'Tijd voor sport' en 'Samen voor sport' draagt VWS duidelijk bij aan een invulling van de randvoorwaarden voor een succes van topsport in Nederland en met name de ambitie om bij de beste tien landen van de wereld op topsportgebied te horen.

Wilt u het gehele artikel lezen? Download dan de bijlage.

Heeft uw organisatie een heldere analyse en nieuwe energie nodig?

Neem dan contact op!