Verbeteren klant- of resultaatgerichtheid

De klant- en resultaatgerichtheid van een organisatie wordt alleen echt beter door een verband te leggen tussen organisatiebrede doelen, doelen van organisatieonderdelen en wat van medewerkers wordt verwacht. Het is belangrijk dat er daarbij oog voor: concrete en realistische mijlpalen.

  • Voorbeelden zijn: Arbodiensten RBB en AMG
  • Dyade

Voor een heldere analyse en een goed advies.

Neem dan contact op!