Vernieuwen productaanbod

Vaak voldoet een bepaald productenaanbod na verloop van tijd niet meer doordat de omgeving van een organisatie verandert. De omzet loopt terug, klanten worden ontevreden. Het is dan zaak nieuwe producten te ontwikkelen, hetzij toegespitsts op wensen van bestaande klanten, hetzij door nieuwe klantgroepen te definieren, en andere markten te betreden. Voorbeelden zijn:

  • Arbodienst (AMG); afdeling organisatieadvies
  • Opleidingsinstituut (ALO en Instituut Verpleegkunde); nieuwe studierichting en diverse contractactiviteiten
  • Directie voorlichting van een ministerie (BZK); communicatieadvies
  • Agentschap van een Ministerie (SZW); nieuwe opdrachtgevers
  • Administratieve dienstverlener (Dyade); nieuwe afdeling opleiding en afdeling detachering
  • Hogeschool van Amsterdam; Johan Cruyff University

Voor een heldere analyse en een goed advies.

Neem dan contact op!