Vertrouwen geven; de oplossing voor organisaties?

Na de zomer besteedden zowel het Fd. en het Management & Literatuur veel aandacht aan de term 'vertrouwen'. Volgens Management & Literatuur in het nummer van oktober is het 'gebrek aan vertrouwen' zelfs het item waar het momenteel in organisaties aan schort, en een belangrijke oorzaak van knelpunten die optreden. Het blad laat daarbij Mathieu Weggeman aan het woord over zijn nieuwste boek: “Leidinggeven aan professionals? Niet doen!" Hij pleit daarin voor minder regels en meer vertrouwen.

Het Fd. laat in het nummer van 28 september Kees Cools en Alexandra van Huffelen aan het woord met als kop “Het einde van de hiërarchie; cultuur van vertrouwen werkt beter". In dat artikel pleiten beide auteurs voor het gaan sturen op vertrouwen. Mensen gaan zich dan gewaardeerd voelen, nemen meer initiatief, krijgen meer voldoening in hun werk en zijn meer tevreden, volgens de auteurs. Dat laatste is erg belangrijk in professionele dienstverlenende organisaties waarin medewerkers immers in belangrijke mate de kwaliteit van de dienstverlening bepalen.

Wilt u het gehele artikel lezen? Download dan de bijlage.

Heeft uw organisatie een heldere analyse en nieuwe energie nodig?

Neem dan contact op!