Waarom ook junioren toproeien bij Tromp?

In veel roeiverenigingen is er een discussie of en de mate waarin de vereniging het toproeien door haar junioren moet ondersteunen. Dit artikel geeft daarvoor de argumenten, toegespitst op de roeivereniging Cornelis Tromp in Hilversum.

De roeisport in het algemeen

Roeien is een fantastische sport. Je kunt het bijna het hele jaar op vele manieren doen: recreatief toerroeien, roeien in toermateriaal in wedstrijdverband, fanatieke lange, meerdaagse tochten in binnen en buitenland, wedstrijdroeien en tenslotte toproeien. Dat laatste is voor mij roeien met tenminste het doel op nationaal niveau (junioren of senioren) met de top mee te draaien en een uitzending naar internationaal niveau na te streven. Het leuke van roeien is dat je het tot op hoge leeftijd kunt doen en veel mensen in hun leven ook meerdere onderdelen beoefenen. Ik heb zelf aan toproeien gedaan, aan veteranen-roeien, heb wel eens een wedstrijdtoertocht geroeid, en heb het voornemen over een aantal jaren als ik minder afhankelijk ben van de schoolvakanties ook eens te gaan toernoeien in het buitenland.

Ik ben geen uitzondering. Veel roeiers beoefenen in hun leven verschillende onderdelen van de sport en zijn actief als vrijwilliger. Roeien neemt binnen de Nederlandse sport een unieke positie in als leverancier van medailles. Dat gegeven heeft een uitstraling op de gehele roeisport zowel aan de top maar ook aan degenen die roeien als breedtesport beoefenen. Ook de overheid ziet het belang van roeien en stimuleert het roeien in schoolverband. Roeien is ook gezonde sport en kent relatief een zeer klein aantal blessures vergeleken met andere sporten. Het is in Nederland een kleine wereld waarin je bij tijd en wijle steeds weer oude bekenden tegenkomt. Een wereld die niet kan zonder de inzet van heel veel vrijwilligers, ook op het sporttechnische vlak; zelfs op topniveau.

Wilt u het gehele artikel lezen? Download dan de bijlage.

Heeft uw organisatie een heldere analyse en nieuwe energie nodig?

Neem dan contact op!