Werkconferenties

Een mix van advies en interim-management is het leiden van werkconferenties.

Werkconferenties zijn een uitstekend middel om te inventariseren wat betrokkenen van een bepaald onderwerp vinden. ID management & advies gaat nog een stap verder en zorgt dat er niet alleen een verslag, maar ook dat er een concrete afsprakenlijst komt. Deze maakt helder dat er met de uitkomsten ook echt iets wordt gedaan. Een werkconferentie draagt daardoor niet alleen bij aan saamhorigheid, maar ook aan echt draagvlak en concrete actie, waardoor motivatie in de organisatie toeneemt.

Voor een heldere analyse en een goed advies.

Neem dan contact op!