Zonder echte interactie tussen mensen lukt het niet!

Een onderzoek naar factoren die belangrijk zijn voor het slagen van processen en van strategische heroriëntatie in professionele dienstverlenende organisaties.

Professionele dienstverlenende organisaties worden steeds vaker gedwongen tot een strategische heroriëntatie, doordat hun diensten niet meer beantwoorden aan de veranderde verwachtingen van de klanten. Belangrijk aandachtspunt bij een strategische heroriëntatie in dit type organisaties is het feit dat mensen in belangrijke mate bepalend zijn voor de door de klanten ervaren kwaliteit van de dienst. In dit artikel wordt onderzocht welke factoren belangrijk zijn voor een succesvolle strategische heroriëntatie in professionele dienstverlenende organisaties. Daartoe is een literatuuronderzoek gedaan, en zijn vijf casussen uit de eigen praktijk van de auteur nader bekeken.

De conclusie is dat het succes van een strategische heroriëntatie wordt bepaald door drie elementen:

  • De mate waarin de professionals zich verbonden voelen met de organisatie
  • De betrokkenheid van professionals in het proces van strategievorming
  • De afstemming van de strategie op de in de organisatie aanwezige competenties Tevens kon model worden geformuleerd waarlangs het proces van strategische heroriëntatie het best kan worden ingericht. Ook werd een aantal factoren gevonden die de kans op succes verhogen. De belangrijkste blijkt het realiseren van echte interactie tussen alle betrokkenen.

Wilt u het gehele artikel lezen? Download dan de bijlage.

Heeft uw organisatie een heldere analyse en nieuwe energie nodig?

Neem dan contact op!